Groep 3b

           Emmie Geelhoed              emmiegeelhoed@siko.nl
   Edda van der Steen eddavandersteen@siko.nl


  

Dit is de groep van juf Marjolein. In groep 3 leren we  lezen, schrijven, rekenen. Gelukkig werken we ook nog veel in ‘hoeken’. Dat zijn we gewend vanuit de kleutergroep. In de hoeken werken we zelfstandig aan taken, zodat de juf tijd heeft voor individuele hulp en instructie.

Op woensdag gaan we altijd naar een echte gymzaal. Daar krijgen we les van een gymjuf. Ook tekenen, dansen, zingen en muziek maken vinden we heerlijk om te doen!