Groep 7


ma, di, wo                         Krista Lissenberg                  kristalissenberg@siko.nl
do, vr Carla Jongejan carlajongejan@siko.nl

     
In groep 7 werken 2 leerkrachten. Op maandag, dinsdag en woensdag is dit juf Krista. De overige dagen staat juf Carla voor de klas. Groep 7 zit op dit moment in een lokaal op de dependance. De ochtend beginnen we  meestal  met De Dag Vandaag of foto van de dag. Daarin wordt het nieuws van de dag besproken. In de ochtend houden we ons verder bezig met spelling, taal en rekenen. In de middag staan onder andere (begrijpend) lezen, wereldoriëntatie, beeldende vorming en verkeer op het programma. Op maandag hebben de kinderen gymnastiek.

Belangrijke onderdelen op taalgebied zijn zinsontledenwoordbenoemen en werkwoordspelling. Op rekengebied leren de kinderen veel over procenten, breuken en cijferen. Uiteraard wordt daarop geoefend en de kinderen die meer uitdaging aan kunnen krijgen moeilijker reken- of spellingwerk. 

In groep 7 staan leerzame uitjes op het programma. Zo doen we jaarlijks mee aan het erfgoedproject van de gemeente Vlaardingen en bezoeken we een boerderij bij het project ‘Stilte naast de stad’. Daarnaast gaan we bijna maandelijks met de groep naar de bibliotheek om boeken te ruilen.