Groep 4a


ma t/m vr                  Jette Boudesteijn                 jetteboudesteijn@siko.nl

Dit is de groep van juf Jette. Groep 4 is een groep waarin we verder gaan met het leren lezen. Het technisch lezen en begrijpend lezen wordt hierbij belangrijk. Met rekenen leren we sommen tot 100 te maken, de tafelsommen worden aangeleerd en er wordt kennisgemaakt met de digitale klok. Met taal leren we hoe we een verhaal moeten schrijven en zinnen moeten ontleden. Zo weten we wat zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en werkwoorden zijn.

Met wereldoriëntatie leren over de planeten, het bouwen van een huis en kijken naar de tijd van vroeger.

Eén keer in de maand gaan we naar de bibliotheek. Hier lenen we leesboeken op ons eigen leesniveau.

Iedere woensdag hebben we gym van onze vakleerkracht meester Dennis.