Groep 4b


ma, di              Wendie Bouwer               wendiebouwer@siko.nl
woe, do, vrij Edda van der Steen eddavandersteen@siko.nl

Dit is de groep van juf Edda en juf Wendie. Groep 4 is een groep waarin we verder gaan met het leren lezen. Het technisch lezen en begrijpend lezen wordt hierbij belangrijk. Met rekenen leren we sommen tot 100 te maken, de tafelsommen worden aangeleerd en er wordt kennisgemaakt met de digitale klok. Met taal leren we hoe we een verhaal moeten schrijven en zinnen moeten ontleden. Zo weten we wat zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en werkwoorden zijn.

Met wereldoriëntatie leren over de planeten, het bouwen van een huis en kijken naar de tijd van vroeger.

Sinds kort kunnen we onze bibliotheekboeken ruilen in onze eigen schoolbibliotheek, zo beleven we nog meer leesplezier!

Iedere woensdag hebben we gym van meester Sven.