Groep 7a


ma, di, wo                         Krista Lissenberg                  kristalissenberg@siko.nl
do, vr Carla Jongejan carlajongejan@siko.nl

In groep 7 werken 2 leerkrachten. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Krista voor de groep en de overige dagen juf Carla. Groep 7 zit op dit moment in een lokaal op de dependance.

In de ochtend houden we ons bezig met spelling, taal en rekenen. In de middag staan onder andere (begrijpend) lezen, wereldoriëntatie, Engels, beeldende vorming en verkeer op het programma. Op vrijdag hebben de kinderen gymnastiek, die gegeven wordt door een vakleerkracht.

Belangrijke onderdelen op taalgebied zijn zinsontleden, woordbenoemen en werkwoordspelling. Op rekengebied leren de kinderen veel over procenten, breuken en cijferen. De verwerking van rekenen en spelling oefenen de kinderen meestal op de computer op niveau. We gebruiken verschillende werkvormen om de lessen uitdagend en interessant te houden.

De kinderen krijgen maak- en leerhuiswerk. Dit bestaat uit het leren van: Engelse woordjes, topografie (Europa), het maken van een begrijpend lezen les, een rekenweektaak en het leren van de spellingwoorden op de computer die in de klas worden getoetst.

Uiteraard hebben we in het jaar ook verschillende excursies.