Groep 7b


ma t/m do               Annemieke Baartmans              annemiekebaartmans@siko.nl
vrij Nicolette van der Bent
nicolettevanderbent@siko.nl

In groep 7 werken 2 leerkrachten. Op maandag t/m donderdag is dit juf Annemieke, op vrijdag is dit juf Nicolette. Groep 7 zit op dit moment in een lokaal op de dependance.

In de ochtend houden we ons bezig met spelling, taal en rekenen. In de middag staan onder andere (begrijpend) lezen, wereldoriëntatie, Engels, beeldende vorming en verkeer op het programma. Op woensdag hebben de kinderen gymnastiek, die gegeven wordt door een vakleerkracht.

Belangrijke onderdelen op taalgebied zijn zinsontleden, woordbenoemen en werkwoordspelling. Op rekengebied leren de kinderen veel over procenten, breuken en cijferen. De verwerking van rekenen en spelling oefenen de kinderen meestal op de computer op niveau. We gebruiken verschillende werkvormen om de lessen uitdagend en interessant te houden.

De kinderen krijgen maak- en leerhuiswerk. Dit bestaat uit het leren van: Engelse woordjes, topografie (Europa), het maken van een begrijpend lezen les, een rekenweektaak en het leren van de spellingwoorden op de computer die in de klas worden getoetst.

Uiteraard hebben we in het jaar ook verschillende excursies.