Welkom bij 't Palet Holy


Bij ons op 't Palet Holy is het onze missie om kinderen toekomstbestendig op te leiden zodat ze een goede basis hebben voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling.

In ons schoolplan is te lezen welke ambities wij hebben en welk beleid wij voeren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. Dit document is omgezet naar een tekening zodat ook voor onze leerlingen zichtbaar is waar wij met elkaar aan werken.    Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar;

  Op onze school staat wij open voor leerlingen met alle religies;
 Wij zijn een IKC. Er is een samenwerking tussen onderwijs, opvang en diverse partners uit de wijk;
  Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs).     

-          

Er zijn geen items beschikbaar.