Vakanties en vrije dagen

In het regio-overleg met schoolbesturen is onderstaand vakantierooster afgesproken. Voor alle kinderen geldt:

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie Ma 18 t/m vrij 22 oktober 2021
Kerstvakantie Vr 24 dec. 2021 t/m vrij 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie  Ma 28 februari t/m vrij 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen       Vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Meivakantie Ma 25 april t/m vrij 6 mei 2022
Hemelvaartsdag Do 26 mei t/m vrij 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag Ma 6 juni 2022 
Zomervakantie 2022 Vr 8 juli t/m 21 augustus 2022


Extra vrije dagen 2021-2022

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben af en toe een vrije dag i.v.m. een studiedag van het team. Dit zijn de volgende dagen:

Donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 7 maart 2022