Vakanties en vrije dagen

In het regio-overleg met schoolbesturen is onderstaand vakantierooster afgesproken. Voor alle kinderen geldt:

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie Ma 24 t/m vrij 28 oktober 2022
Kerstvakantie Vr 23 dec. 2021 t/m vrij 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  Ma 27 februari t/m vrij 3 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen       Vr 7 april t/m ma 10 april 2023
Meivakantie Ma 24 april t/m vrij 5 mei 2023
Hemelvaartsdag Do 18 mei t/m vrij 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag Ma 29 mei 2023
Zomervakantie 2022 Vr 7 juli t/m 18 augustus 2023


Extra vrije dagen 2022-2023

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben af en toe een vrije dag i.v.m. een studiedag van het team. Dit zijn de volgende dagen:

 Vrijdag 21 oktober 2022
 Maandag 6 maart 2023
 Dinsdag 30 mei 2023