Ouderraad

De ouderraad van 't Palet-Holy bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders. De OR heeft als doel het contact tussen ouders en de school als organisatie te versterken. Woorden die passen bij de OR zijn; betrokkenheid, spontaan, meedenkend en open. De ouderraad staat open voor ideeën, meningen en inbreng van alle ouders. Tevens fungeert de ouderraad als klankbord voor het schoolteam en als achterban voor de MR. Het MR-lid woont dan ook altijd de ouderraadsvergaderingen bij. Voor de school is het belangrijk om met ouders, in de vorm van de ouderraad, over tal van zaken van gedachten te kunnen wisselen. Bijvoorbeeld: sportdag, kamp en excursies, schoolfoto, gebouwen & pleinen, verkeersveiligheid, lesvormen etc. Daarnaast helpt de ouderraad bij de organisatie van een aantal activiteiten voor de school en de kinderen. Tevens is het goed te weten dat een van de OR-leden als budgettoezichthouder toezicht houdt op de ouderbijdragen.

De ouderraad van ’t Palet-Holy:

• Ed Breedveld (voorzitter)

• Kim de Man (sectretaris)

• Tanja Zuiderwijk

• Alan Kader

• Tahani Ahmed

• Nadia Pesce

• Mariska Speijer

• Jolanda Verheezen

• Barbara Sumoukil

• Shari Hulscher

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, tractaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage is dit schooljaar € 28,00.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar orpaletholy@siko.nl.