We willen op 't Palet Holy zowel de basisschool als de kinderopvang uitbreiden. In een integraal kindcentrum (IKC) willen we kinderopvang en onderwijs in een doorgaande lijn bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons huidige gebouw wordt daarvoor duurzaam gerenoveerd en uitgebreid.

De verbouwing

De voorbereidingen voor de verbouwing van 't Palet Holy zijn in volle gang. Het structuurontwerp voor de renovatie en uitbreiding van ons gebouw is goedgekeurd door de Omgevingstafel van de gemeente Vlaardingen.

Speelplein

Door de uitbreiding van ons gebouw wordt het speelplein wat kleiner. We hebben de gemeente Vlaardingen gevraagd om de openbare ruimte grenzend aan ons schoolplein anders in te richten, zodat onze kinderen én de kinderen uit de wijk hier ook kunnen spelen. Voor het opnieuw inrichten van de speelvoorziening willen wij samen optrekken met de kinderen, de gemeente en de buurt.

Parkeren

De parkeersituatie voor fietsen en auto's rondom ons gebouw zal enigszins veranderen tijdens de verbouwing. Met behulp van een parkeerdrukonderzoek wordt nader onderzocht op welke manier het huidige parkeren rondom het gebouw eventueel moet worden aangepast.

Informatie

Via Social Schools houden we ouders/verzorgers van de school regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom de verbouwing. Ook de ouders van de kinderopvang zullen regelmatig informatie krijgen.

Wilt u als wijkbewoner op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over de verbouwing

Informatieavond

Op dinsdag 19 maart was de informatieavond over het verbouw- en renovatietraject van basisschool ’t Palet Holy en kinderopvang KomKids. De inloopavond was bedoeld om ouders/verzorgers, omwonenden en andere betrokkenen van ’t Palet Holy inzicht te geven in de plannen zoals deze er tot nu toe liggen.

Het voorlopig ontwerp* was deze avond voor de bezoekers te aanschouwen. Ook konden er rechtstreeks vragen gesteld worden aan meerdere betrokkenen uit het projectteam. Tevens was er de mogelijkheid om vragen en ideeën middels een box met het projectteam te delen. Binnenkort kunt u de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden hier terugvinden.  Erg fijn om te melden is dat we vooral positieve reacties hebben ontvangen. 

* het ontwerp geeft een impressie maar is nog niet definitief

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Zoekt u dan de directie gerust op. Wij staan u graag te woord. Wij kijken uit naar de realisatie van dit project. We realiseren ons dat dit de komende tijd ook wat van iedereen gaat vragen. Ons streven is om u zo tijdig mogelijk te informeren over wat er komen gaat.