Onderwijs dat past

Iedere school heeft een eigen contactpersoon van het samenwerkingsverband, die we SWV’er noemen. De SWV’er helpt de school om ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste en tijdige zorg krijgen. De SWV’er heeft persoonlijk contact met de directeur, de intern begeleider en de leerkracht. De ondersteuning kan zich richten op individuele leerlingen, maar ook op de intern begeleider, de leerkracht(en) of op het systeem van de leerlingenzorg.
Ton Dingemans is als contactpersoon aan onze school verbonden. Hij is regelmatig bij ons pp school om met ons mee te denken over passende zorg. Natuurlijk wordt u als ouder op de hoogte gebracht als wij het samenwerkingsverband inschakelen. 

Meer informatie kunt u vinden op 
http://www.onderwijsdatpast.info/.