Klachtenregeling

Voor onze meest recente klachtenregeling verwijzen we u naar de website van ons bestuur SIKO: 

https://www.siko.nl/reglementen/klachtenregeling


Onze interne contactpersoon voor de klachtenregeling is Nicolette van der Bent (nicolettevanderbent@siko.nl).