Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Als CJG staan we naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. We mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Wij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

Margreet K
ögeler is de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan onze school gekoppeld is. Hieronder vindt u haar contactgegevens.

email:  m.kögeler@cjgrijnmond.nl 
website: https://cjgrijnmond.nl/ 
telefoonnummer: 088 20 10 000 (algemeen)